Succesvolle themabijeenkomst

Op 12 april heeft FCC een goed bezochte bijeenkomst gehouden in Vught voor schoolbesturen om zelf een schoonmaakbedrijf te starten om daarmee de kwaliteit van de schoonmaak te verbeteren.

Bedrijven moeten schoonmaak inbesteden om verzuim te verlagen

In het tijdschrift Servicemanagement stond op 21 december 2022 een artikel van een Ex-huisarts over de aanpak van het ziekteverzuim onder schoonmakers. Het ziekteverzuim onder schoonmakers is hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hoge werkdruk en lage waardering. Door het inbesteden van schoonmaak heeft een organisatie meer invloed op deze factoren waardoor het verzuim kan dalen.

Bekijk het artikel uit Servicemanagement: Klik hier

Uitgaven MI ruim hoger dan vergoeding

Uit onderzoek van Berenschot en ICS adviseurs, in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de uitgaven die besturen in het primair onderwijs doen voor materiële instandhouding gemiddeld 35% hoger zijn dan de MI component uit de Lumpsum financiering.