Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn vanaf 1 januari 2018 verhoogd. Voor leveringen en diensten is het drempelbedrag verhoogd van € 209.000,00 naar € 221.000,00. Voor werken is het drempelbedrag verhoogd van € 5.225.000,00 naar € 5.548.000,00. De...
Uitgaven MI ruim hoger dan vergoeding

Uitgaven MI ruim hoger dan vergoeding

Uit onderzoek van Berenschot en ICS adviseurs, in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de uitgaven die besturen in het primair onderwijs doen voor materiële instandhouding gemiddeld 35% hoger zijn dan de MI component uit de Lumpsum financiering. Met name de...