Facilitair bedrijf
Het Europees aanbesteden van schoonmaak leidt niet altijd tot de gewenste kwaliteit. Daarom kiezen steeds meer besturen ervoor zelf een facilitair bedrijf te starten voor de schoonmaak en eventuele andere diensten op de scholen of locaties voor kinderopvang, waardoor Europees aanbesteden niet nodig is.

Een facilitair bedrijf is een klein schoonmaakbedrijf dat in eigendom is en bestuurd wordt door de onderwijs- of kinderopvangorganisatie. Het bestuur kan zelf bepalen welke schoonmaakkwaliteit geleverd moet worden, op welke wijze en tegen welke kosten. Men is vrij te kiezen voor een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde werkwijze. Daarbij kan de organisatie aan de eisen van de Participatiewet voldoen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het facilitair bedrijf in dienst te nemen als schoonmaakmedewerker.

Wij hebben ruime ervaring in de begeleiding van het opzetten van een eigen facilitair bedrijf, op een dusdanige wijze dat dit geen extra belasting is voor de schooldirecteuren, locatiemanagers en/of het stafbureau. Bovendien worden de risico’s geminimaliseerd.

Facility Cost Control kan het management van het facilitair bedrijf uitvoeren onder toezicht van het bestuur. Wij doen dat met veel aandacht voor zowel de schooldirecteuren als de schoonmaakmedewerkers. Dit leidt tot kwalitatief goede schoonmaak en tevreden schooldirecteuren, locatiemanagers en bestuur.