Elektronisch aanbesteden verplicht vanaf 1 juli 2017

Elektronisch aanbesteden verplicht vanaf 1 juli 2017

Elektronisch aanbesteden verplicht vanaf 1 juli 2017 De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen...