Elektronisch aanbesteden verplicht vanaf 1 juli 2017

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen aanbesteden.

Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

De herziende versie van Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedingen boven de Europese drempel digitaal te laten verlopen vanaf 1 juli 2017.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) komt in plaats van het Nederlands model Eigen verklaring.

Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Voor het onderwijs geldt dit onder anders voor de arbodienst en voor administratieve diensten. De specifieke voorschriften die gelden voor een sociale en andere specifieke diensten vindt u in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de waarde van de opdracht de drempelwaarde van €750.000 overschrijdt.

Een aankondiging (of een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging moet u onder meer de technische specificaties van de opdracht opnemen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht. U moet de gegunde opdracht publiceren op TenderNed.