Inkoopbeleid
Onderwijs- en kinderopvangorganisaties hebben meestal een dusdanig inkoopvolume dat het noodzakelijk is om duidelijk te stellen hoe de inkoop georganiseerd is. Dit vraagt om een door het bestuur goedgekeurd en geïmplementeerd inkoopbeleid. Door een helder, transparant en breed gedragen inkoopbeleid, weet iedereen binnen de organisatie wat van hem of haar verwacht wordt als het gaat om het uitvoeren van inkoop gerelateerde taken.

Het is voor betrokkenen duidelijk welke drempelbedragen er gelden voor bepaalde aankopen en welke inkoopmethodieken hierbij horen. Met een gedegen inkoopbeleid voldoet uw organisatie aan de geldende wet- en regelgeving, minimaliseert u de kosten en maximaliseert u de budgetmogelijkheden. Met transparant en efficiënt inkoopbeleid bewaakt het bestuur de integriteit en rechtmatigheid en worden de risico’s beperkt.