Contractmanagement
Goed inkoopmanagement begint met inzicht krijgen in de huidige inkoopcontracten. Wij zorgen voor dit inzicht door het opzetten van een contractmanagementsysteem. In dit systeem zijn alle overeenkomsten met leveranciers opgenomen.

Jaarlijks wordt vanuit het contractmanagementsysteem een overzicht opgesteld van de contracten die ten einde lopen of aan herziening toe zijn. Dit overzicht wordt aangevuld met nieuwe behoeften waarvoor nog geen contract bestaat. In overleg met de opdrachtgever worden alle acties in de zogenaamde inkoop- en aanbestedingskalender ingepland en uitgevoerd.

Contractmanagement stopt niet bij het contracteren van een nieuwe leverancier. Wij zijn ervan overtuigd dat de performance van de leverancier continu gemonitord dient te worden om de kwaliteit te bewaken en indien nodig maatregelen te nemen om de kwaliteit te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en het monitoren van de performance middels inspecties of analyses van bepaalde kengetallen, zoals responsetijden, uptime, aantal storingen en kosten.