(Europese) aanbestedingen
Door het inkoopproces zorgvuldig te doorlopen selecteert u leveranciers die passen bij uw organisatie en de beste kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Afhankelijk van de inkoopwaarde wordt gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure, openbare procedure, meervoudig onderhandse procedure of enkelvoudig onderhandse procedure.

Facility Cost Control heeft ruime ervaring in het begeleiden van deze procedures en het kopen van facilitaire diensten en producten. Wij hebben op diverse terreinen (afvalverwijdering, alarmopvolging, brandblusmiddelen, sanitaire voorzieningen, enz.) mantelovereenkomsten met vooraanstaande leveranciers. Hierdoor kunnen wij u kwalitatief goede producten en diensten beschikbaar stellen tegen zeer scherpe prijzen.