Facility Cost Control heeft op 7 november 2020 in Woerden en op 12 november in Nijmegen succesvolle druk bezochte themabijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp ‘schoonmaak zonder BTW en zonder Europese aanbesteding’.

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waaruit volgt dat een aparte rechtspersoon die een fiscale eenheid voor de btw vormde met een onderwijsstichting, de schoonmaak zonder btw aan de scholen van die stichting mocht aanbieden. Deze manier van werken bestaat nu zo’n 10 jaar en heeft bij de betrokken schoolbesturen geleid tot kwalitatief betere schoonmaak, grotere tevredenheid over de schoonmaak en een kostenbesparing van gemiddeld 15% op de schoonmaakkosten. Daarnaast hoeft de schoonmaak niet Europees hoeft te worden aanbesteed.

Op de themabijeenkomst werd door een fiscalist van Grant Thorton uitgelegd hoe schoonmaak zonder BTW mogelijk is voor scholen. Belangrijk is dat de rechtspersoon en de overeenkomsten op de juiste wijze zijn opgezet. Het is belangrijk om hier deskundigheid voor in te schakelen om problemen achteraf te voorkomen.

Marcel Beisiegel van Facility Cost Control legt uit hoe het eigen schoonmaakbedrijf in de praktijk werkt. FCC heeft sinds 2008 al zo’n 10 schoonmaakbedrijven voor onderwijsinstellingen opgezet en die zijn nog allemaal actief en functioneren naar tevredenheid.

De deelnemers waren tevreden over de duidelijke uitleg en diverse deelnemers zagen in het eigen schoonmaakbedrijf de oplossing voor de ontevredenheid over hoe de schoonmaak nu georganiseerd is.