EEN ZORG MINDER,
EEN BETERE KWALITEIT,
HETZELFDE BUDGET

Het onderwijs en de kinderopvang hebben een eigen cultuur en werkwijze. Als het gaat om facilitaire dienstverlening is Facility Cost Control goed op de hoogte van de veranderende omstandigheden, eisen en specifieke wensen die kenmerkend zijn voor deze sector. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van prijzen, technieken en regelgeving op de voet. In combinatie met onze focus op de relatie stelt dit ons in staat met de beperkte middelen die beschikbaar zijn te zorgen voor schone en veilige scholen en locaties voor kinderopvang.

Met Facility Cost Control heeft u een zorg minder en een betere kwaliteit voor hetzelfde budget.

Laurens van Leeuwen

Huisvesting Fluenta Nieuwegein

Als gevolg van de hogere kwaliteit van de schoonmaak, hebben we nu ook het klachtenonderhoud en het contractmanagement ondergebracht bij Facility Cost Control. Het ontzorgt ons enorm, we zijn er heel blij mee.

Martijn Blokhuis

Clusterdirecteur PCO Gelderse Vallei Barneveld

Het schoonmaken van onze kindcentra (opvang & onderwijs) wordt goed uitgevoerd. De structurele overlegmomenten met de Facilitair Managers vanuit Facility Cost Control ervaar ik als prettig en zorgt voor een goede afstemming en een verbetering van de schoonmaakkwaliteit. Ook hebben wij positieve ervaring in de begeleiding bij verschillende aanbestedingstrajecten, welke goed gefaciliteerd worden vanuit Facility Cost Control en waarbij wij optimaal ontzorgd worden.

Dave Huntjens

Voorzitter College van Bestuur Stichting Prisma Panningen

Directeuren en teams zijn zeer tevreden over de schoonmaak sinds wij begonnen zijn met ons eigen schoonmaakbedrijf. De aansturing en communicatie vanuit Facility Cost Control gebeurt professioneel en in goede afstemming met de opdrachtgever. Dit maakt het tot een succes.

Martijn den Boer

Team Huisvesting Wijzer in Opvang en Onderwijs Vlaardingen

De voordelen van een eigen schoonmaakbedrijf en toch volledig ontzorgd worden doordat Facility Cost Control de bedrijfsvoering hiervan volledig uit handen neemt. Kennis van zaken in combinatie met een persoonlijke benadering zorgen voor een hoge kwaliteit en tevreden gebruikers.

Diederik Schakelaar

Directeur Bedrijfsvoering PCO Gelderse Vallei Barneveld

Intensief samenwerken begint met heldere verwachtingen, gedegen kennis over het onderwerp en goede, preventieve communicatie. De collega’s van Facility Cost Control stemmen af en zijn oplossingsgericht in hun benadering en handelswijze naar al onze locaties.

Mischa Kleukers

Bestuurder Prodas Asten

Wij zijn in 2021 begonnen met de samenwerking met Facility Cost Control met als doel om de kwaliteit en continuïteit van de schoonmaak voor onze scholen te verbeteren. Nu we ruim 1,5 jaar verder zijn kunnen we concluderen dat alle gestelde doelen behaald zijn. Onze scholen ervaren een duidelijke verbetering. De samenwerking met Facility Cost Control en haar medewerkers is zeer prettig en er is sprake van een open en transparante communicatie.