EEN ZORG MINDER,
EEN BETERE KWALITEIT,
HETZELFDE BUDGET

Het onderwijs en de kinderopvang hebben een eigen cultuur en werkwijze. Als het gaat om facilitaire dienstverlening is Facility Cost Control goed op de hoogte van de veranderende omstandigheden, eisen en specifieke wensen die kenmerkend zijn voor deze sector. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van prijzen, technieken en regelgeving op de voet. In combinatie met onze focus op de relatie stelt dit ons in staat met de beperkte middelen die beschikbaar zijn te zorgen voor schone en veilige scholen en locaties voor kinderopvang.

Met Facility Cost Control heeft u een zorg minder en een betere kwaliteit voor hetzelfde budget.

Martin van den Brink

Directeur - bestuurder PCO Gelderse Vallei

De schoonmaakkwaliteit is in die mate verbeterd dat de tevredenheid van het onderwijspersoneel substantieel is toegenomen. Wij waarderen de expertise van Facility Cost Control en stellen de goede afstemming tussen onze vraag en de uitvoering zeer op prijs.

Astrid Reichardt

Manager kindcentra PCO Gelderse Vallei

Een goede communicatie, dat is waarin Facility Cost Control zich onderscheidt. In goed overleg, voornamelijk face tot face, wordt adequaat gevolg gegeven aan onze wensen. Ze leveren zorg op maat per locatie, toegespitst op de soort opvang.

Laurens van Leeuwen

Huisvesting Fluenta Nieuwegein

Als gevolg van de hogere kwaliteit van de schoonmaak, hebben we nu ook het klachtenonderhoud en het contractmanagement ondergebracht bij Facility Cost Control. Het ontzorgt ons enorm, we zijn er heel blij mee.