Facilitair management
Door onze inzet en expertise op facilitair gebied kunt u zich volledig richten op uw kernactiviteiten. Als operationeel beheerder bewaken wij de gemaakte afspraken met leveranciers, de geleverde kwaliteit en de afgesproken prijzen.

Wij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen, verzoeken, storingen en klachten op facilitair gebied. Middels een 24-uurs meldkamer zorgen wij voor een snelle en adequate afhandeling van alle meldingen.

Met de leveranciers worden werkzaamheden, controles en inspecties ingepland, zodat de gebouwen en de aanwezige voorzieningen altijd optimaal functioneren en voldoen aan alle wettelijke eisen.

Voor het gebouwonderhoud wordt een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld en in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Wij kunnen voor u de voorbereiding, begeleiding, het toezicht en de oplevering van het groot onderhoud en eventuele verbouwingen uit handen nemen. Hierbij houden we rekening met uw wensen en zorgen voor een minimale verstoring van het primaire proces.

De gehele facilitaire factuurstroom wordt door ons in goede banen geleid. Wij controleren en accorderen alle facturen, zodat u zeker weet dat er geen facturen betaald worden voor niet geleverde diensten of die niet voldoen aan de prijsafspraken.