Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgen voor een aantal belangrijke veranderingen voor onderwijsinstellingen.

De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

De belangrijkste zaken voor scholen zijn:

  • Scholen zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
  • Scholen moeten gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (risicoanalyses) uitvoeren bij de aankoop van digitale applicaties.
  • Bij het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving riskeren scholen boetes tot maximaal 20 miljoen euro.