Martin van den Brink directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei

De schoonmaakkwaliteit is in de mate verbeterd dat de tevredenheid van het onderwijspersoneel substantieel is toegenomen. Wij waarderen de expertise van Facility Cost Control en stellen de goede afstemming tussen onze vraag en de uitvoering zeer op prijs.